TÉMA Deprese

Poradna byla uzavřena. Není možné pokládat ani odpovídat na dotazy.


Depresivní porucha chování

autor: felisity 07.07.2009 11:30

Po operaci jsem měla depresivní poruchu chování.Ráda bych věděla,co to přesně znamená.Děkuji za odpověd.Litvová

Odpovědi na otázku

 • Lucie 30.12.2010 18:46
  Tak to jste asi pozorovala sama na sobě, ne?
 • komarkova.olga 26.12.2010 19:59
  úzkost
 • evaline 26.12.2010 01:12
  Je to taková zvláštní úzkost, která vás najednou přepadne a úplně vám změní náladu.
 • andelova23 24.12.2010 01:24
  Projevuje se celkovou sklíčeností člověka, duševním útlumem, ztrátou zájmu o své okolí.
 • jajda69 23.12.2010 21:42
  změny nálad a únava a přecitlivělost vůči všem podnětům
 • novina 21.12.2010 17:34
  Divné chování a změny v náladách by se měly léčit, obtěžuje to celou rodinu, nejen pacienta ...
 • Atog 21.12.2010 16:19
  Změny nálad.
 • sindu 18.12.2010 19:59
  Jde hlavně o psychickou změnu v chování. Změná nálad. Je duležité tuto depresivní poruchu léčit
 • sindu 18.12.2010 19:59
  Jde hlavně o psychickou změnu v chování. Změná nálad. Je duležité tuto depresivní poruchu léčit
 • sindu 18.12.2010 19:59
  Jde hlavně o psychickou změnu v chování. Změná nálad. Je duležité tuto depresivní poruchu léčit
 • kianid1357 13.12.2010 15:33
  Přestože je depresivní porucha onemocněním nálady, nemusí být patologicky změněná nálada zcela manifestní "depresio sine depresione". Jiné symptomy pak vystupují do popředí a mohou se stát cenným vodítkem při určení správné diagnózy. Zhoršení soustředění a pozornosti narušuje schopnost dobrého pracovního nasazení, obsluhu zařízení nebo řízení motorových vozidel. Pocity viny, snížené sebevědomí a sebedůvěra oslabuje iniciativu a kreativní aktivity. Pesimistický pohled do budoucna brání koncipování vlastního života. Ztráta zájmů a schopnosti se těšit zhoršují kvalitu života. Porucha chuti k jídlu se může projevit nechutenstvím nebo naopak přejídáním. Zvýšená malátnost a únavnost vede k záměně s únavovým syndromem. Některé symptomy zasluhují zvláštní pozornost. V první řadě je to porucha spánku, která se může projevit hyposomnií nebo hypersomnií. Nespavost bývá v praxi velmi často zvládána pomocí hypnotik, která nejenže základní poruchu neodstraní, a navíc po určité době vedou k vývoji závislosti na nich. Včasné probouzení s neschopností opět usnout poukazují na přítomnost deprese. Častým symptomem je pokles sexuální apetence až odpor k sexuálnímu životu. Je to oblast, na kterou zpravidla nebývají pacienti dotazováni. Hlubší deprese bývají provázeny vracejícími se myšlenkami na smrt a sebevraždu. Na přítomnost sebevražedných myšlenek je nutno se vždy ptát jak na začátku, tak i v průběhu léčení. Přítomné symptomy deprese v průběhu léčby neustupují simultánně, některé ustoupí dříve, některé nadále přetrvávají. V důsledku léčení může dojít ke zvýšení dynamogenie a rozhodnosti při nadále pokleslé náladě a pacient, který nebyl schopen se pro přítomnou depresi k sebevraždě odhodlat, ji spáchá. Dvě třetiny depresivních pacientů udává sebevražedné myšlenky a 10-15 % sebevraždu spáchá. Častým doprovodným příznakem deprese je úzkost, která dobře reaguje na antidepresivní léčbu. Použití anxiolytik v terapii úzkosti pak opět může vést k závislosti na nich a vývoji závažných odvykacích příznaků. U těžkých depresivních fází se mohou objevit psychotické příznaky (bludy, halucinace a stupor). Bludy a halucinace mohou být přiměřené i nepřiměřené náladě.
 • alenka 07.07.2009 14:15
  Přestože je depresivní porucha onemocněním nálady, nemusí být patologicky změněná nálada zcela manifestní "depresio sine depresione". Jiné symptomy pak vystupují do popředí a mohou se stát cenným vodítkem při určení správné diagnózy. Zhoršení soustředění a pozornosti narušuje schopnost dobrého pracovního nasazení, obsluhu zařízení nebo řízení motorových vozidel. Pocity viny, snížené sebevědomí a sebedůvěra oslabuje iniciativu a kreativní aktivity. Pesimistický pohled do budoucna brání koncipování vlastního života. Ztráta zájmů a schopnosti se těšit zhoršují kvalitu života. Porucha chuti k jídlu se může projevit nechutenstvím nebo naopak přejídáním. Zvýšená malátnost a únavnost vede k záměně s únavovým syndromem. Některé symptomy zasluhují zvláštní pozornost. V první řadě je to porucha spánku, která se může projevit hyposomnií nebo hypersomnií. Nespavost bývá v praxi velmi často zvládána pomocí hypnotik, která nejenže základní poruchu neodstraní, a navíc po určité době vedou k vývoji závislosti na nich. Včasné probouzení s neschopností opět usnout poukazují na přítomnost deprese. Častým symptomem je pokles sexuální apetence až odpor k sexuálnímu životu. Je to oblast, na kterou zpravidla nebývají pacienti dotazováni. Hlubší deprese bývají provázeny vracejícími se myšlenkami na smrt a sebevraždu
 • mirda 07.07.2009 14:14
  Každé vážné somatické onemocnění znamená zásah do integrity organismu a vede, mimo jiné, také k psychické reakci.Maldaptace na nemoc znamená často trvalé odmítání faktu nemoci, přetrvávání depresivních a úzkostných příznaků, sžíravý pocit omezení v životních možnostech, výrazné poruchy neakceptování léčby apod Deprese jako reakce na vážné somatické onemocnění je relativně častá.Deprese jako obranný mechanismus je dán celkovým útlumem psychické činnosti, což může teoreticky pomoci v některých fázích tělesných potíží. Depresivní reakce však častěji působí jako maladaptivní faktor, který zhoršuje možnosti boje proti nemoci. Deprese většinou vede ke zhoršení spolupráce v léčbě a k celkovému pesimismu. Mimoto je spojená s obrovským subjektivním utrpením. Nemocí s depresí jsou ohroženi chronifikací poruchy nálady, depresivní symptomatologie může přejít z jedné depresivní fáze (které je reakcí na tělesnou nemoc) do periodicky se opakující rekurentní formy afektivní poruchy. Nejzávažnějším komplikací neléčené deprese je však sebevražedný pokus nebo dokonaná sebevražda.

Deprese patří do témat

Adresář

Diskuze na téma Deprese

 • Jiří Hamřík 06.01.2018 05:01 Deprese

  Ahoj,L-tryptofan se užívá třikrát denně mezi jídly.Je uvedeno v příbalovém letáku.Také trpívám…

 • Maruška 22.12.2017 16:12 Deprese

  Normálně v lékárnách, jmenuje se to allegra drink, já to kupuji v maxu

 • Soňka 20.12.2017 20:12 Deprese

  A kde tu práškovou formu kupuješ?

 • Maruška 15.12.2017 14:12 Deprese

  Ano, tryptofan by mohl pomoct, já mám zkušenost s práškovou formou - nápoj a skvělé!

 • Soňka 11.12.2017 14:12 Deprese

  No, slyšela jsem někde o l-tryptofanu, ale nevím, jak se užívá..

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku